ТАРҶУМАИ ХОЛ

0
990

Тарчумаи хол — маълумотест, ки оиди хаёти ин ё он шахс аз тарафи худи хамон шахс навишта мешавад. Хангоми навиштани тарчумаи хол воситахои гуногуни услубй истифода мешавад.

Дар навиштани ин хуччат ташбеху истиора истифода бурда мешавад.

Тарчумаи хол аз кисмхои зерин иборат аст.
1.Номи хуччат (дар мобайн навишта мешавад ).
2.Дар матн далелхои зикршуда ба тарики зерин оварда мешавад.
Ном, номи падар, фамилия, таърихи навишт, чои таваллуд, маълумот оиди падару модар (баромади ичтимой ), маълумот дар борай тахсили илм, маълумот дар бораи фаъолияти мехнатй ва вазифаи ишгол карда шуда.

3.Таърихи навишташуда (дар поён аз тарафи чаи).
4.Имзои шахc, (дар поён аз тарафи рост).

Тарчумаи хол бо чонишини шахсии «ман» cap мешавад.

Намунаи тарчумаи холро хонед. Кисмхои асосиашро чудо кунед.

Намуна

Тарҷумаи хол.

Ман, Давронов Анвар, 24 сентябри соли 1967 дар шахри Душанбе, дар оилаи хизматчй таваллуд ёфтам. Соли 1984 ба мактаби миёнаи раками 10 ба номи С.Айнй дохил шуда, онро соли 1994 хатм намудам. Пас аз ин дар завод челонгар шуда кор кардам. Дар он чо малакахои техникиро хуб аз худ намудам. Пас аз як сол, соли 1995 ба сафи армия даъват шудам. Аълочии тайёрии харбй ва сиёсй будам. Баъди аз сафи армия озод шудан, ба Донишгохи техникии Точикистон ба факултети сохибкори мухандисй ва менечмент дохил шудам. Холо донишчуи курси факултети мазкур кастам.

Оилаи ман аз панч нафар иборат мебошад. Падарам, Давронов Юсуф Набиевич, таваллудаш соли 1930, дар комбииати бофандагй механик шуда кор мекунад. Модарам. Данронова Зулфия Рустамовна, таваллудаш соли 1936 муаллима, хохари калониам донишчуи курси 5-ум Донишкадаи тиббй, бародари хурдиям Далер, хонандаи сиифи 9-ум мебошад.

Имзо 10 июни соли 1996

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here