ТАВСИФНОМА (ХАРАКТЕРИСТИКА)

0
955

Характеристика — хуччатест, ки дар он ба фаьолияти корхои идоравй ва чамъиятии ин ё он шахс бахо дода мешавад.

Дар хуччати мазкур сифатхои расмии шахс дода мешавад.

Он аз кисмхои зерин иборат аст ?

Номи хуччати «Характеристика ».
Фамилия, ном ва номи падари шахсе, ки ба вай дода мешавад, сол ва номи падари шахсе, ки ба вай дода мешавад. соли таваллуд, миллат. Баромади ичтимой. Маълумот.
Матн.
Ба кучо, барои чй тавсифнома дода шудааст.
Имзои рохбарони муассиса, котиби ташкилоти партиявй ё комсомоли, раиси комитети махаллй.
Таърихи навишт.
Характеристика, (тавсифнома).
Анваров Рустам, таваллудаш соли 1960, точик, донишчуи гурухи 0611 факултети сохибкори мухандисй ва менечмент.

Анваров Рустам аз соли 1995 донишчуи ДДТ мебошад. Дар давоми хониш вай худро хамчун донишчуи боинтизом нишон дод. Ба дарcхо нагз иштирок мекунад. Ба фанхои тахассусй ахмияти калон медихад. Мохи марти соли 1995 дар конференcияи илмии умумииттифокии донишчуён бо маърузаи илмй баромад кард. Анваров Рустам дар корхои чамъиятии факултет низ фаьолона иштирок мекунад. Вай мухаррири газетаи девории «Корчаллон» буда, шахси поквичдон ва мушфику мехрубон аст.

Дар назди хамкурсонаш сохиби иззату эхтиром аст. Шахси хушодобу хушахлок мебошад.

Характеристика (тавсифнома) барои комитети иттифоки касабаи нохияи рохи охан дода шудааст.

Декан
Розиков В.А.

Раиси ташкилоти
иттифоки касаба

Ахмадов Р.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here